Toczenie polega na oddzieleniu nożem tokarskim warstwy materiału z obrabianego przedmiotu. Przedmiot obrabiany wykonuje ruch obrotowy, zatem nóż tokarski przesuwa się równolegle do osi obrotu przedmiotu lub prostopadle do niej, bądź wykonuje oba te ruchy łącznie. Dlatego też, toczenie stosuje się głównie w celu otrzymania powierzchni walcowatych, stożkowych i kulistych.

oferujemy Państwu toczenie wałków, kołnierzy, tulei, stożków, przedmiotów kulistych, nacinania gwintów. Pracujemy na tokarkach konwencjonalnych

Posiadane maszyny i urządzenia pomiarowe pozwalają na wykonanie z dużą dokładnością zarówno detali o małych gabarytach jak i toczenia przedmiotów o maksymalnych wymiarach fi 600 mm i długości 2000 mm.

W ramach indywidualnych zleceń wykonujemy wały, kołnierze, rolki, pierścienie, tuleje, sworznie, oraz inne części maszyn i urządzeń na podstawie dostarczonych wzorów, rysunków lub innej dokumentacji technicznej. Możemy toczyć zarówno przedmioty stalowe, żeliwne, mosiężne, brązowe jak i poliamidowe czy teflonowe.

W ramach wieloletniej kooperacji zapewniamy obróbkę cieplną i galwaniczną obrabianych detali.

Toczenie elementu na tokarce w firmie ZPHU Julwik dla klienta z Bydgoszczy Mocowanie elementu w tokarce pracującej w firmie ZPHU Julwik Przedni korpus tokarki pracującej w firmie ZPHU Julwik Park maszynowy tokarki pracującej w firmie ZPHU Julwik
Zainteresowany usługą toczenia elementów?