Dłutowanie jest rodzajem obróbki skrawaniem polegającym na skrawaniu materiału nożem umocowanym do suwaka wykonującego pionowy ruch posuwisto-zwrotny. Dłutowanie stosuje się do obróbki kształtów nieobrotowych jak krzywki, rowki pod wpusty, gniazda wielokątne itp.

Proces dłutowania wykonywany jest na obrabiarce zwanej dłutownicą. W ramach posiadanych możliwości zapewniamy Państwu dłutowanie na dwóch dłutownicach mechanicznych w zależności od wielkości obrabianego detalu.

Dzięki posiadanym specjalistycznym urządzeniom jesteśmy w stanie wykonać wszelkie wewnętrzne wybrania materiału w zakresie średnicy do Ø 500 mm i wysokości obrabianego przedmiotu 500 mm.

W ramach indywidualnych zleceń wykonujemy gniazda, wpusty, wielowypusty oraz inne części maszyn i urządzeń na podstawie dostarczonych wzorów, rysunków lub innej dokumentacji technicznej. Możemy dłutować zarówno przedmioty stalowe, mosiężne, brązowe jak i poliamidowe, teflonowe, itp.

Dzięki wieloletniej kooperacji, zapewniamy obróbkę cieplną i galwaniczną dłutowanych detali.

Dłutowanie przy pomocy dłutownicy w firmie ZPHU Julwik

Operacja dłutowania w firmie ZPHU Julwik specjalizującej się w obróbce skrawaniem metali

Efekt pracy dłutownicy pracującej w firmie ZPHU Julwik

Grupa produktów wykonanych przy pomocy dłutownicy pracującej w firmie ZPHU Julwik dla klientów z Bydgoszczy i Solca Kujawskiego

Zainteresowany usługą dłutowania?