Szlifowanie polega na usuwaniu naddatku obróbkowego za pomocą ściernic. Umożliwia obróbkę materiałów o dużej twardości. Jest ono stosowane do obróbki zgrubnej z dużą wydajnością oraz do obróbki wykańczającej różnych przedmiotów. Najczęściej jednak jest końcową operacją obróbki skrawaniem; uzyskuje się wówczas dużą dokładność i małą chropowatość powierzchni obrobionej.
Operację szlifowania bardzo dokładnego można wykonać w piątej klasie dokładności oraz uzyskać chropowatość Ra = 0,32 ¸ 0,16 mm.

Wobec dużych wymagań, jakie stawia się we współczesnej technice częściom maszyn, co do ich dokładności wykonania i gładkości obrobionych powierzchni, konieczne jest stosowanie specjalnych sposobów i warunków obróbki, które nazywamy obróbką wykańczającą. Jest to końcowa faza całkowitego procesu obróbki i ma na celu osiągnięcie odpowiednio dużej jakości obrobionego przedmiotu, zgodnej z wymaganymi warunkami technicznymi dotyczącymi dokładności wymiarów, dokładności kształtu i gładkości powierzchni.

W zależności od kształtu szlifowanych powierzchni oraz względnych ruchów ściernicy i przedmiotu wykonujemy szlifowanie: wałków, otworów i powierzchni płaskich.

Szlifowanie wałków

Szlifowanie kłowe wszelkiego rodzaju powierzchni zewnętrznych detali walcowych i stożkowych wykonujemy w celu uzyskania dużej dokładności wymiarów i gładkości obrabianych przedmiotów. Stosujemy ten proces obróbki zarówno jako element wykańczający podczas produkowanych przez nas przedmiotów jak również przyjmujemy zlecenie na samo szlifowanie powierzonych detali. Maksymalne wymiary obrabianego detalu to średnica zewnętrzna Ø 200 mm i długość 950 mm.

Szlifowanie otworów

Szlifowanie zwykłe (uchwytowe) dotyczy wszelkich powierzchni wewnętrznych detali walcowych – tulei, gniazd łożyskowych, itp. Posiadane przez naszą firmę maszyny i urządzenia pozwalają w ramach tego procesu dokonywać jednocześnie ostrzenia detali np. noży tulejkowych, tarczowych. Stosujemy ten proces obróbki zarówno jako element wykańczający podczas produkowanych przez nas przedmiotów jak również przyjmujemy zlecenie na samo szlifowanie powierzonych detali. Maksymalne wymiary obrabianego detalu to średnica wewnętrzna Ø 150 mm i długość 300 mm.

Szlifowanie powierzchni płaskich

Wykonujemy szlifowanie powierzchni płaskich obwodową powierzchnią ściernicy na szlifierce do płaszczyzn. Posiadane przez naszą firmę maszyny i urządzenia pozwalają w ramach tego procesu na uzyskanie dużej gładkości powierzchni detali uprzednio frezowanych jak i pozwalają na wykonywanie ostrzenia różnego rodzaju noży - np. do gilotyn, do młynków do tworzywa sztucznego.

Stosujemy ten proces obróbki zarówno jako element wykańczający podczas produkowanych przez nas przedmiotów. Przyjmujemy także zlecenia na samo szlifowanie powierzonych detali. Maksymalne wymiary obrabianego detalu to szerokość 200 mm i długość 600 mm.

Szlifierka pracująca w firmie ZPHU Julwik

Proces szlifowania wałków - ZPHU Julwik - Obróbka skrawaniem - Bydgoszcz

Pulpit sterowania szlifierki w firmie ZPHU Julwik

Szlifowanie otworów w firmie ZPHU Julwik

Szlifowanie powierzchni płaskich - Julwik

Szlifowanie wałków - Julwik

Zainteresowany? Złóż zapytanie!